Các loại điểm cần thiết khi săn học bổng du học Mỹ

Săn học bổng du học Mỹ không phải là điều đơn giản, để đáp ứng đươc các yêu cầu của học bổng bạn phải có thành tích học tập xuất sắc và đạt các loại điểm do tổ chức cấp học bổng đề ra. Vậy các loại điểm cần thiết khi săn học bổng du học Mỹ là những loại điểm nào?

Điểm GPA

Điểm GPA (Grade Point Average) là điểm trung bình dùng để đánh giá kết quả học tập của từng học sinh – sinh viên.

Điểm GPA

Tại Mỹ hầu hết các trường đều tính điểm trung bình theo thang điểm 4 với các chữ cái đại diện A=4, B=3, C=2, D=1, F=0. Giả sử quá trình học tập của bạn có 1 điểm A, 2 điểm C và 2 điểm D thì cách tính điểm của bạn sẽ là 4+2+2+1+1=10 vậy bạn có 10 điểm tổng và điểm trung bình của bạn sẽ là 10/5 và là 2 (tương đương với GPA 5 điểm theo thang điểm 10).

Điểm TOEFL

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) là bài thi tiêu chuẩn để đánh giá khả năng thông thạo của người học và người sử dụng tiếng Anh. Các bài kiểm tra TOEFL bao gồm 4 kĩ năng cơ bản: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Điểm TOEFL sẽ đánh giá chuẩn khả năng hiểu và vận dụng tiếng Anh của người sử dụng tiếng Anh, đây là một yếu tố quan trọng trong quá trình nộp đơn xin học tại các trường đại học trên Thế giới và là yêu cầu không thể thiếu khi săn học bổng du học Mỹ.

Điểm TOEFL

Xem thêm: Nhóm ngành STEM – xu hướng mới cho du học sinh

TOEFL iBT là bài thi thay thế cho TOEFL PBT (TOEFL trên giấy) và TOEFL CBT (TOEFL trên máy tính). Điểm của TOEFL iBT là từ 0-120 điểm tương ứng với mỗi kỹ năng là 30 điểm. Điểm TOEFL có giá trị trong vòng 2 năm.

Điểm IELTS

Điểm IELTS (International English Language Testing System) là hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế được tổ chức tại hơn 800 trung tâm trên toàn thế giới. Cũng giống như TOEFL đây là điểm nhằm kiểm tra 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết của người sử dụng tiếng Anh.

Thanh điểm cho IELTS là từ 0-9 điểm, tiêu chuẩn đầu vào của các trường đại học Mỹ là từ 5.5 trở lên và quan trọng hơn là tiêu chuẩn các học bổng tại Mỹ thường rơi vào mức 6.0 – 7.0 trở lên.

Điểm GRE

GRE (Graduate Record Examination) là hệ thống kiểm tra, đánh giá năng lực mà các trường Đại học và các Tổ chức cấp học bổng dùng để đánh giá đúng đắn năng lực của ứng cử viên. Bài kiểm tra GRE kiểm tra thí sinh về 3 năng lực cơ bản là Ngôn ngữ, Toán học và Viết luận.

Xem thêm: Đại học Mỹ cấp học bổng toàn phần MBA

Điểm này là điểm rất quan trọng khi bạn muốn học tập các chương trình sau Đại học của các trường Đại học tại Mỹ. Nhiều tổ chức cấp học bổng cũng dựa vào điểm này để đánh giá một phần năng lực của các ứng viên tham gia xét học bổng.

Điểm SAT

SAT (Scholastic Aptitude Test) là một kỳ thi chuẩn hóa cho các sinh viên muốn du học Mỹ và ứng cử nhận các học bổng của Mỹ. Kỳ thi SAT được quản lí bởi tổ chức phi lợi nhuận College Board của Hoa Kỳ và được phát triển bởi tổ chức ETS (Educational Testing Service).

Điểm SAT

Đây là kỳ thi quan trọng đánh giá năng lực và kiến thức về tự nhiên và xã hội của sinh viên. Các câu hỏi thi SAT có sự khó khăn cho các sinh viên, đánh vào suy luận và tư duy của sinh viên nhiều hơn, những sinh viên có tư duy cao lại thường thích thi SAT. Điểm SAT có giá trị trong vòng 5 năm.